Start arrow Rozenkrans gebeden arrow Overige Rozenkransen arrow De Rozenkrans voor de Eenheid
in de Geest van Gebed
 
 
Main Menu
Start
Algemeen
Rozenkrans gebeden
De Bron van het Geluk
Gebeden bibliotheek
Noveen gebeden
Artikelen GvG
Bedevaart impressies
Kalender
Links
Classic Geest van Gebed
^
^
Wie is Online?
De Rozenkrans voor de Eenheid PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Johfrael   
Saturday 02 May 2009

De Rozenkrans voor de Eenheid

 


a) Wijze van bidden

De Rozenkrans voor de Eenheid is een reeks gebeden die op de kralen van een gewone rozenkrans gebeden worden. Jezus zegde:”Ik beloof deze rozenkrans voor de eenheid grote macht te verlenen over mijn gewond Heilig Hart als die met geloof en vertrouwen gebeden wordt om de gebroken levens van mijn volk te genezen.

In de Naam van de Vader... (Kruisteken)
Twaalf Artikelen van het Geloof... (Geloofsbelijdenis)
Onze Vader... Wees gegroet... Glorie zij de Vader...

Bid op de grote kralen bij het begin van ieder tientje:
“God, onze Hemelse Vader, door uw Zoon Jezus, onze geslachtofferde Hogepriester, ware Profeet en soevereine Koning, stort de kracht van uw Heilige Geest krachtig over ons en onze harten uit. In uw grote Barmhartigheid, door de de moederlijke bemiddeling van de Heilige Maagd Maria, onze Koningin, vergeef ons onze zondigheid, genees onze gebrokenheid en hernieuw onze harten in geloof, vrede en liefde tot uw Koninkrijk, zodat we één mogen zijn in U”.

Bidt op de kleine kralen van ieder van de vijf tientjes:
“In uw grote Barmhartigheid, vergeef ons onze zondigheid, genees onze gebrokenheid en hernieuw onze harten zodat we één mogen zijn in U”.

Besluit de rozenkrans met volgend gebed:
“Hoor, o Israël! De Heer onze God is de ene God!
O Jezus, Koning van alle volkeren, moge uw Koninkrijk op aarde erkend worden!
Maria, onze Moeder en Middelares van alle genade, bid en spreek ten best voor ons, uw kinderen! Heilige Michaël, grote Prins en Beschermer van ons volk, kom met de heilige Engelen en Heiligen en bescherm ons. Amen.

b) Beloften

In grote genade voor onze verontrustende tijden, verscheen Jezus sedert 1988 aan twee Amerikaanse vrouwen en vroeg de godsvrucht waarbij Hij werd geëerd als ‘Jezus, Koning van alle volkeren’ te verspreiden.
Jezus zegde : “Ja, smeek mijn Koninklijk Hart door deze godsvrucht tot Mij, als Jezus, Koning van alle volkeren, met het gebed van deze rozenkrans dat Ikzelf, uw soevereine Heer Jezus Christus, u heb gegeven! Bid en smeek voor het geestelijk welzijn en de genezing van uw eigen zielen, voor de gelijkvormigheid van uw eigen wil met de Wil van God, voor de genezing van uw gezinnen, vrienden, vijanden, kennissen, religieuze orden, gemeenschappen, gewesten, landen, de wereld en de eenheid binnen mijn Kerk onder de Heilige Vader! Ik zal vele spirituele, fysische, emotionele en psychologische genezingen verlenen aan hen die dit gebed bidden als het dienstig is voor hun zaligmaking en in overeenstemming is met mijn Heilige Wil! Eenheid en eenheid van geest was mijn eigen gebed voor de hele mensheid en mijn Kerk als mijn laatste testament vooraleer Ik mijn leven gaf als Redder voor de hele mensheid. Zoal Ik één ben met mijn Vader en de Heilige Geest, zal één kudden en één herder verzameld worden onder mijn soeverein koningschap als Heer”. 
“Ik, Jezus, de Zoon van de Allerheiligste God...beloof dat Ik de scepter van mijn Koningschap zal uitstrekken naar de zielen die mijn rozenkrans voor de eenheid bidden en hen barmhartigheid, vergeving en bescherming zal schenken in tijden van strenge weersgesteltenissen en plagen. Ik strek deze belofte niet enkel uit over uzelf, maar ook over individuele personen voor wie u bidt. Ik zal deze zielen beschermen voor ieder kwaad of gevaar, geestelijk of fysisch, hetzij naar ziel, geest of lichaam, en ze hullen in mijn mantel van Koninklijke Barmhartigheid”.
De rozenkrans voor de eenheid mag ook gebeden worden als een noveen, negen maal achtereen. Dit kan gebeuren in een keer, elk uur of elke dag. “Maak een noveen tot Mij met de rozenkrans voor de eenheid en Ik zal uw gebeden machtig en helpend beantwoorden overeenkomstig mijn soevereine allerheiligste Wil!”

Laatst bijgewerkt op ( Sunday 12 September 2010 )
 
< Vorige   Volgende >

© 2019 in de Geest van Gebed
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.