Start arrow Gebeden bibliotheek arrow Tot de heilige Maagd Maria arrow Toewijding aan Jezus door het Onbevlekt Hart van Maria
in de Geest van Gebed
 
 
Main Menu
Start
Algemeen
Rozenkrans gebeden
De Bron van het Geluk
Gebeden bibliotheek
Noveen gebeden
Artikelen GvG
Bedevaart impressies
Kalender
Links
Classic Geest van Gebed
^
^
Wie is Online?
We hebben 2 gasten online
Toewijding aan Jezus door het Onbevlekt Hart van Maria PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Johfrael   
Thursday 30 April 2009

Toewijding aan Jezus door het Onbevlekt Hart van Maria

Zeer liefelijke en beminnelijke Jezus, die geleden heeft om ons te redden, ik aanbid U die voor eeuwig verheerlijkt zijt; Gij die gewild hebt, zelfs als God, gehoorzaam te zijn aan Maria, Uw Heilige Moeder.
Ik wil de immense liefde van uw Heilig Hart beantwoorden, niettegenstaande mijn kleinheid en de armoede van mijn liefde, door mij elke dag meer en meer tot U te richten en daarom neem ik mijn toevlucht tot die onvergelijkbare Moeder die Gij mij gegeven hebt.
Ik wijd mij toe aan het Onbevlekt Hart van Maria om U meer toe te behoren.
Ik groet U Maria, Onbevlekte Maagd, Koningin van Hemel en aarde, toevlucht van de zondaar die ik ben. 
Ik groet U, welbeminde Dochter van de Vader, Moeder van de Zoon, trouwe Bruid van de Heilige Geest.
Ik hernieuw in Uw handen mijn doopbeloften en ik geef me, door U, gans aan Jezus Christus, mijn Koning, mijn Redder en mijn God.
Heden kies ik U in vreugde tot mijn Moeder en Koningin, en ik vertrouw U mijn leven, mijn hart, mijn ziel en mijn lichaam toe.
Ik wil u beminnen, U doen beminnen, U dienen en van U verwacht ik alle genaden die me waardig zullen maken Jezus te ontvangen.
Onvergelijkbare Moeder, geef mij de genade om mij te rekenen bij degenen die Gij onderricht geeft, die Gij leidt en beschermt. Om al die voorrechten te genieten beloof ik U regelmatig te biechten, Jezus te ontvangen in de Heilige Eucharistie, de geboden van God te onderhouden, alle dagen mijn rozenhoedje te bidden, bron te zijn van een grote liefde voor de Paus, de bisschoppen en alle priesters en ik beloof getrouwheid aan het geloof. Help me de zonden te vluchten, behoed mij voor egoïsme, voor leugen, voor onzuiverheid en voor alle kwaad.
Maak van mij een volmaakte navolger van Jezus opdat ik door Uw tussenkomst en Uw voorbeeld om Hem ga gelijken voor altijd.
En vermits ik U toebehoor, O mijn Moeder, bewaar mij, verdedig mij, nu en in het uur van mijn dood. Amen.

Laatst bijgewerkt op ( Thursday 30 April 2009 )
 
< Vorige   Volgende >

© 2019 in de Geest van Gebed
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.