Start arrow Noveen gebeden arrow Noveen gebeden tot andere Heiligen arrow Noveen van Don Bosco I
in de Geest van Gebed
 
 
Main Menu
Start
Algemeen
Rozenkrans gebeden
De Bron van het Geluk
Gebeden bibliotheek
Noveen gebeden
Artikelen GvG
Bedevaart impressies
Kalender
Links
Classic Geest van Gebed
^
^
Wie is Online?
We hebben 2 gasten online
Noveen van Don Bosco I PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Johfrael   
Wednesday 22 April 2009

Noveen van Don Bosco 

Klasgebed voor de Noveen van Don Bosco

 


EERSTE DAG

 

v.      God onze Vader,
         vaak voelen wij ons zo eenzaam en onmachtig.
         Zo moeilijk geraken wij tot de levensstijl
         van het evangelie van Jezus.
         Als wij maar met Hem op weg konden gaan, zoals don Bosco.

a.      Goede God,
         leer ons, naar het voorbeeld van don Bosco,
         elke dag groeien in uw liefde.
         Laat ons delen in zijn manier van leven.
         Maak ons hart mild en deemoedig als zijn hart.
         Breng ons, meer dan ooit, tot één gemeenschap.

 

TWEEDE DAG

v.      Don Bosco had altijd een groot vertrouwen in Maria.
         Zijn werk is tot stand gekomen en gegroeid dankzij haar.
         Hij heeft haar ervaren als een zorgzame moeder,
         de Hulp der Christenen.

a.      Heer onze God,
         leer ons de weg bewandelen van de eenvoud.
         Leer ons als don Bosco vertrouwen op Maria, onze Moeder.
         Sta ons bij om te leven in eenvoudige dienst aan anderen.

 

DERDE DAG

v.      Don Bosco leefde voor en te midden van jongen mensen.
         Door zijn scholen, zijn jeugdbewegingen en zijn missies
         heeft hij vele uitzichtloze jongeren gelukkig gemaakt.
a.      Goede god,
         wij bidden voor onszelf en alle jongeren,
         om fijngevoeligheid van hart en geest,
         om luisterbereidheid tegenover allen
         die ons als persoon verrijken,
         om doorzettingsvermogen ondanks alle tegenslagen,
         om aandacht en inzet voor allen
         die onze hulp nodig hebben,
         om vreugde in onze studie en ontspanning.

 

VIERDE DAG

v.      Don Bosco wilde missionaris worden.
         De Heer heeft het anders gewild.
         Toch werken er nu in de Derde Wereld
         duizenden missionarissen in zijn geest,
         om in woord en daad te getuigen van Jezus' boodschap.

a.       Wij bidden U voor alle missionarissen, God, onze Vader,
         dat zij met veel moed volharden in het werk dat zij verrichten.
         Mogen wijzelf ook bezield worden door een wereldwijde interesse
         voor de jeugd over de ganse wereld.
         Mogen wij voelen dat wij medeverantwoordelijk zijn voor de wereld
         en dat wij daarvoor mogen steunen op uw werkzame aanwezigheid.

 

VIJFDE DAG

v.      Overal zijn er mensen die zich inzetten voor anderen.
         Don Bosco verzamelde rond zich ook vele jongeren en volwassenen,
         die bereid waren met hem mee te werken,
         zich totaal te geven aan de jeugd.

a.       Wij danken U, Heer God
         voor onze leraressen, leraars en opvoed(st)ers.
         Samen met ons gaan zij op weg.
         Wij danken U ook voor alle mensen die zich inzetten voor onze school.
         En bemoedig ons opdat ook wij,
         naar hun voorbeeld, bereid zouden zijn,
         in volle overtuiging met hen mee te werken.

 

ZESDE DAG

v.       In don Bosco vinden wij een bewijs
         hoe Gij met uw mensen begaan zijt.
         Wij zien údat hij zich ingezet heeft
         opdat het geloof kansen kreeg in vele mensen.

a.       Wij vragen U, God, dat ook wij ons zouden inzetten
         om met al onze mogelijkheden uw Rijk op aarde, mee te helpen opbouwen.
         Doe ook ons leven in een geest van eerbied en ontvankelijkheid
         voor de bevrijding van alle mensen.

 

ZEVENDE DAG

v.      Don Bosco heeft het niet alleen gekund.
         Hij heeft zich - naast zovele leken -
         omringd met salesianen en zusters.
         Zij zetten tot op vandaag zijn werk verder.

a.      Wij bidden U, God,
         dat zij altijd mogen bezield blijven
         met de geest en het ideaal van hun stichter.
         Dat zij niet moe worden jonge mensen te begeleiden
         door hen een ideaal voor te leven.
         Dat de goede geest in scholen, tehuizen en andere werken
         vruchten mag dragen.

 

ACHTSTE DAG

v.      Don Bosco was bang voor egoïsten,
         die profiteerden van anderen zonder een eigen bijdrage te leveren.
         Waar mensen in vriendschap samenleven kan men niet zeggen:
         'dat is mijn zaak niet.'

a.      God, vandaag bidden wij U
         voor onze families en voor onze schoolgemeenschap
         om een goede verstandhouding onder elkaar:
         dat ons huis een thuis mag zijn,
         dat onze school een plaats is waar we mensen vinden
         die naast ons staan,
         bij wie we onze verwachtingen vrij mogen uitspreken.
         En dat wijzelf nooit hun vertrouwen beschamen.

 

NEGENDE DAG

v.      Een mens die niet onder de maat
         van zijn mens-zijn wil blijven,
         voelt zich verplicht de mogelijkheden die hij kreeg
         te ontplooien.
         Don Bosco wist dat deze gaven een geschenk zijn ten dienste van anderen.

a.      God, wij weten dat wij allen kansen hebben
         om ons te ontwikkelen, verstandig, creatief, sportief.
         Geef ons de kracht om die rijkdom
         niet ongebruikt te laten.
         Dat alle talenten die wij van U ontvingen,
         niet alleen voor onszelf zijn,
         maar voor allen met wie wij leven.

 

Johannes 'Don' Bosco 31 januari

Laatst bijgewerkt op ( Wednesday 22 April 2009 )
 
< Vorige   Volgende >

© 2018 in de Geest van Gebed
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.