Start arrow Noveen gebeden arrow Novenen tot Maria arrow Noveen van O.L.V. Lichtmis II
in de Geest van Gebed
 
 
Main Menu
Start
Algemeen
Rozenkrans gebeden
De Bron van het Geluk
Gebeden bibliotheek
Noveen gebeden
Artikelen GvG
Bedevaart impressies
Kalender
Links
Classic Geest van Gebed
^
^
Wie is Online?
Noveen van O.L.V. Lichtmis II PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Johfrael   
Wednesday 22 April 2009

Noveen van O.L.V. Lichtmis

(2de versie)
Te beginnen op 24 Januari

Deugd, die gevraagd kan worden: DE GEHOORZAAMHEID

Bid elke dag negenmaal WEES GEGROET, en het volgend Gebed:

O H. Moeder Gods, o mijn geliefde Moeder Maria gij hebt zoveel belang gesteld in mijn zaligheid, dat gij het liefste voorwerp van uw hart, uw welbeminde Jezus, in de Tempel hebt opgedragen, opdat Hij later voor mij geslachtofferd zou worden. Daar gij mijn geluk zozeer beoogt, is het billijk dat ik, na God, op u al mijn vertrouwen stel. Ja, o gezegende Maagd, op u stel ik mijn hoop. Door de verdienste van het grote offer dat gij gebracht hebt, door aan God het leven van uw Zoon op te dragen, bid Hem medelijden te hebben met mijn ziel, tot welke zaligheid dit onbevlekt Lam niet geweigerd heeft op het Kruis te sterven. O mijn Koningin, ik zou u heden willen navolgen, door aan God mijn ellendig hart op te dragen; doch ik vrees, dat Hij het zou weigeren, daar het zo besmeurd en bedorven is. Indien gijzelf het Hem echter aanbiedt, zal Hij het niet verstoten; al de offeranden, die Hem door uw allerzuiverste handen worden aangeboden, worden door Hem goedgunstig ontvangen. Ik kom dan heden tot u, o Maria, en geef mij zonder voorbehoud aan u, niettegenstaande mijn ellende. Bied mij, met Jezus, de eeuwige Vader aan, als uw eigendom; en bid Hem, door de verdiensten van mijn Zaligmaker en de uwen, bezit van mij te nemen. Ach, mijn zeer lieve Moeder, uit liefde tot uw Zoon voor mijn geslachtofferd, houd niet op mij te helpen; neen, laat niet toe, dat mijn zonden mij deze allerminnelijkste Zaligmaker doen verliezen, die gij voor mij op deze dag met zoveel smart tot de Kruisdood opgedragen hebt. Zeg Hem, dat ik uw dienaar ben; zeg Hem, dat ik op u al mijn vertrouwen gesteld heb; zeg Hem, in een woord, dat gij mijn zaligheid wenst, en Hij zal u verhoren. Amen.

 

Laatst bijgewerkt op ( Wednesday 22 April 2009 )
 
< Vorige   Volgende >

© 2019 in de Geest van Gebed
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.