Start arrow Noveen gebeden arrow Novenen tot Maria arrow Noveen der Onbevlekte Ontvangenis II
in de Geest van Gebed
 
 
Main Menu
Start
Algemeen
Rozenkrans gebeden
De Bron van het Geluk
Gebeden bibliotheek
Noveen gebeden
Artikelen GvG
Bedevaart impressies
Kalender
Links
Classic Geest van Gebed
^
^
Wie is Online?
We hebben 2 gasten online
Noveen der Onbevlekte Ontvangenis II PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Johfrael   
Wednesday 22 April 2009

Noveen der Onbevlekte Ontvangenis

(2de versie)
Te beginnen op 29 november

Deugd, die gevraagd kan worden: DE ZUIVERE MENING

Bid elke dag negenmaal WEES GEGROET, en het volgend Gebed:

O ONBEVLEKTE Koningin, ik verheug mij, u met een zo grote zuiverheid verrijkt te zien. IK dank onze Schepper en maak het voornemen Hem onophoudelijk te danken, omdat Hij u van alle vlek van zonde bevrijd hebt. Ik zou willen dat iedereen u erkende voor de schone Dageraad, immer voor de goddelijke klaarte opgeluisterd; voor die Ark van zaligheid, aan de algemene schipbreuk der zonde ontsnapt; voor die volmaakte en onbevlekte Duif, gelijk uw goddelijke Bruidegom u noemde; voor die gesloten Tuin, waarin God zijn wellust vond; voor die verzegelde Bron, die de vijand nooit vermocht te naderen om haar wateren te beroeren; eindelijk voor die Lelie, schitterend van blankheid, welke onder de doornen van Adam's kinderen moest geboren worden. Allen komen ter wereld besmet door de erfzonde, en als vijanden van God; gij integendeel, zijt geboren heel zuiver, en aangenaam in de ogen van uw Schepper. Laat mij uw lof verkondigen en met uw Heer zelf uitroepen: Gij zijt volkomen schoon, en er is geen bezoedeling in u, o onbevlekte Duif, o geliefkoosd schepsel van God! Wat zijt gij schoon, o mijn welbeminde! Wat zijt gij schoon, o onbevlekte Maagd, o allerzoetste en allerbeminnelijkste Maria! O, gewaardig u een blik te werpen op de wonden van mijn ziel; ja, aanschouw mij met een medelijdend oog, en genees mij! O zoete Zeilsteen des harten, trek mijn ellendig hart ook tot u! Van het eerste ogenblik van uw bestaan, waart gij schoon en aangenaam voor God; heb derhalve medelijden met mij, die niet alleen in zonde geboren ben, maar die na mijn Doopsel, mijn ziel opnieuw besmeurd heb. Wat zou Hij u kunnen weigeren, de God die u voor zijn Bruid gekozen, u daarom van alle vlek bevrijd, en in zijn liefde boven alle schepselen gesteld heeft? O onbevlekte Maagd, gij moet mij redden; maak dat ik u altijd indachtig weze, en vergeet mij niet! Het schijnt mij, dat wel duizend jaren mij nog van de gelukkige dag scheiden, waarop ik in de hemel uw schoonheid zal gaan aanschouwen, uw lof zal zingen, en u met een vurige liefde beminnen zal; o mijn Moeder, mijn Koningin, mijn welbeminde, volschone, allerzoetste, allerzuiverste, en zeer onbevlekte Maagd Maria!

Amen
.

 
< Vorige   Volgende >

© 2019 in de Geest van Gebed
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.