Start arrow Noveen gebeden arrow Novenen tot Maria arrow Noveen van O.L.V. Geboorte II
in de Geest van Gebed
 
 
Main Menu
Start
Algemeen
Rozenkrans gebeden
De Bron van het Geluk
Gebeden bibliotheek
Noveen gebeden
Artikelen GvG
Bedevaart impressies
Kalender
Links
Classic Geest van Gebed
^
^
Wie is Online?
Noveen van O.L.V. Geboorte II PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Johfrael   
Sunday 19 April 2009
Noveen van O.L.V. Geboorte (2 de versie)


Deugd, die gevraagd kan worden: DE VERNIEUWING VAN DE INWENDIGE GEEST, EN HET BEGIN VAN EEN VURIGER LEVEN.


Bid elke dag negenmaal WEES GEGROET, en het volgend Gebed:

O, H. Maagd Maria, ootmoedig geknield voor uw voeten, vereer ik u, en verheug ik mij met u op de plechtigheid, die ons de verjaardag van uw gelukkige Geboorte herinnert.
O Maria, allerbevalligst Kind, gij, die door uw zalige Geboorte de wereld getroost, de hemel verblijd en de hel verschrikt hebt; die diegenen welke gevallen waren opgebeurd en de bedrukten getroost hebt, terwijl gij de gezondheid aan de kranken en de vreugde van eenieder hebt wedergegven; wij smeken u, met al de vurigheid van onze ziel, dat gij ook op een geestelijke wijze, door uw heilige liefde, in onze ziel zoudt geboren worden. Vernieuw onze geest in uw dienst, ontvlam ons hart het vuur van uw liefde, en laat in ons de deugden bloeien, die ons meer en meer aangenaam zullen maken in uw ogen. O Maria, wees ons Maria, en dat wij de zaligende gevolgen van een zo zoete Naam mogen gevoelen; dat het aanroepen van die geliefde Naam onze troost weze in de kwellingen, onze hoop in de gevaren, ons schild in de bekoring en onze verzachting in de dood.
Verkrijg ook, o lieve Maagd, dat uw gezegende handen de deugden van uw wonderbare kindsheid in onze ziel uitstorten; dat wij op uw voetstappen mogen wandelen in de wegen van de nederigheid, de zachtmoedigheid en de eenvoud, opdat wij dagelijks meer en meer de zoeten naam van Maria’s kind mogen verdienen, die onze roem en ons geluk uitmaakt voor dit en voor het andere leven.
Amen.

Laatst bijgewerkt op ( Sunday 19 April 2009 )
 
< Vorige   Volgende >

© 2019 in de Geest van Gebed
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.