Start arrow Noveen gebeden arrow Noveen gebeden tot andere Heiligen arrow Noveen tot de H. Teresia van het kindje Jezus III
in de Geest van Gebed
 
 
Main Menu
Start
Algemeen
Rozenkrans gebeden
De Bron van het Geluk
Gebeden bibliotheek
Noveen gebeden
Artikelen GvG
Bedevaart impressies
Kalender
Links
Classic Geest van Gebed
^
^
Wie is Online?
We hebben 3 gasten online
Noveen tot de H. Teresia van het kindje Jezus III PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Johfrael   
Tuesday 14 April 2009
Noveen tot de H. Teresia van het kindje Jezus
(derde Versie)
1ste dag: Ons doel

“Wij blijven maar in vrede
als we ons keren naar de hemel”. (Teresia)

God, kom mij ter hulp.
Heer haast u mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de H. Geest. Zoals....

Heer,
Laat in het op en neer van mijn leven
mijn geest verankerd zijn in U.
Naar u ben ik op weg,
samen met velen die mijn broers en zussen zijn.

Al het aards gaat voorbij maar Gij blijft!
Ook de zorgen die mij nu bedrukken,
eens zullen ze er niet meer zijn.
Help mij zolang mijn kruis te dragen.

Help mij te vertrouwen als een kind.
Gij zijt mij nabij.
Gij laat mij nooit alleen!


Stille overweging!
Onze Vader... Slotgebed.


SLOTGEBED voor elke dag.

God, hemelse Vader, Gij hebt de H. Teresia uitgekozen
om ons nabij te zijn op de weg van grenzeloos vertrouwen.
Zij is ons voorgegaan,
zij ging diezelfde kleine weg van kind te worden,
zodat ze kon zeggen:
“Gebrek aan vertrouwen, dat alleen beledig t de Heer “ en
“Mijn hoop werd nooit ontgoocheld”.
Op voorspraak van deze heilige bid ik U,
sta mij bij in mijn nood - noem hem-
en sterk mij wanneer ik vertrouw op uw Goedheid alleen.Amen.

 

2de dag: Onze Vader

“Ik overweeg het Onze Vader.
Een wonder dat wij de goede God
‘Vader’ mogen noemen”. (Teresia)

God, kom mij ter hulp, Heer haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader...

Heer Jezus,
Gijzelf hebt ons geleerd
God ‘Onze Vader’ te noemen
en zelf zijt Gij de weg naar die Vader.

Vermeerder in mij de liefde van een kind,
en sterk die ervaring die mij vreugde geeft:
Hij, de Vader, ziet wat mij nu bedrukt en angstig maakt.
Leer mij, met U, uit heel mijn hart te zeggen:
“Vader, neem alstublieft deze beker van mij weg:
toch, laat niet mijn wil gebeuren, maar die van U”.

Stille overweging!
Onze Vader... Slotgebed.


3de dag: Onze Broeder

“Jezus is een verborgen schat,

een verborgen weldaad”. (Teresia)

God, kom mij ter hulp. Heer haast u mij te helpen.
Eer aan de Vader ....

Jezus, mijn Broer!
Gij werd geheel aan ons gelijk
om voor ons de Weg,
de Waarheid en het Leven te zijn.
Volg ik U na,
dan dwaal ik niet in duisternis.

Op de weg van het kruis
ben ik zeker U te ontmoeten.
Help mij om het verdriet dat op mij drukt
met U te doorleven.

Geef mij kracht om de last te dragen
tot Gij die van mij af zult nemen.

Stille overweging!
Onze Vader... Slotgebed.


4de dag: Eucharistie

“Als ik voor het tabernakel kniel,
heb ik Hem maar één ding te zeggen:
Mijn God, Gij weet dat ik U bemin!”. (Teresia)

God, kom mij ter hulp. Heer haast u mij te helpen.
Eer aan de Vader ....

Jezus,
Mijn Heer en Meester,
inde Eucharistie maakt Gij U voor ons tot voedsel


Als ik één word met U, groeit in mij uw kracht
en zie ik met nieuwe ogen hoe Gij mij nabij zijt.

Wees voor mij de bron, Heer,
Waaruit ik putten mag:
moed, geduld en sterkte.

Blijf mij geleiden, Heer,
op de weg van het volle vertrouwen,
op de smalle weg
van de totale overgave aan Gods wil.

Stille overweging!
Onze Vader... Slotgebed.


5de dag: Maria

“Ik begreep dat zij over mij waakte,
dat ik Haar kind was”. (Teresia)

God, kom mij ter hulp,
Heer haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader...

Jezus, mijn Verlosser,
aan het kruis hebt Gij mij Maria tot Moeder gegeven.
Nu weet ik dat Zij ook mij nabij is op mijn lijdensweg.

Zij vraagt voor mij de genade
in alle omstandigheden
stil en vol vertrouwen te bidden:

“Ik bied mij aan
als diena(a)r(es) van de Heer;
laat met mij gebeuren wat U zegt”,

Aan Haar hand geleid
wil ik mijn weg gaan,
onder Haar bescherming
weet ik mij geborgen.

Wees gegroet Maria ...
Onze Vader... Slotgebed.


6de dag: Onze Broeder

“Ik voelde in mij een groot verlangen,
mij in te zetten voor de bekering van de zondaars”. (Teresia)

God, kom mij ter hulp. Heer haast u mij te helpen.
Eer aan de Vader ....

Heer, de H. Teresia hand niet de kans
grote werken voor U te doen.
Maar wat ze deed, deed ze met grote liefde,
uit vreugde voor U,
en tot redding voor U,
en tot redding van de mensen.

Ik heb dezelfde kans
om wat zwaar
en onaangenaam is op mijn weg
in liefde aan te nemen
en het U vol vol liefde aan te bieden.

Help mij, te groeien in genegenheid
en maak de liefde die ik U biedt vruchtbaar
als Gij mensen tot de Vader keert.

Stille overweging!
Onze Vader... Slotgebed.


7de dag: Eucharistie

“Je moet altijd maar herhalen:
Ja, arm en klein, zo wil ik blijven”. (Teresia)

God, kom mij ter hulp. Heer haast u mij te helpen.
Eer aan de Vader ....


8ste dag: Kerk zijn

“Ik hou van de Kerk,
want zij is mijn moeder”. (Teresia)

God, kom mij ter hulp,
Heer haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader...

Heer,
ik dank U
dat de kerk ook mijn moeder mag zijn.

Van haar wil ik houden
en zó wil ik leven
dat ik steeds met haar op weg mag zijn,
tot over de grenzen van de dood.

Zolang wil ik mij steeds voor ogen houden:

Wie U navolgt door zijn kruis te dragen
die zal delen
in de vreugde die geen einde heeft.

Stille overweging ...
Onze Vader... Slotgebed.


9de dag: Vertrouwen

“De enige juiste weg,
is die van eenvoudig en liefdevol vertrouwen”. (Teresia)

God, kom mij ter hulp,
Heer haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader...

Jezus, mijn Heer en mijn Verlosser,
ben ik ten einde raad, angstig en teneergeslagen,
dan is het omdat ik niet vertrouwen kan.

Hoe meer ik mij geef aan U,
des te méér kom ik open voor uw hulp.
Gij zegt het toch zelf:

“Komt tot Mij, gij allen en zie hoe Ik u verkwikken zal”.

Dát van U te horen, dat maakt mij blij,
dat schenkt mij weer levensmoed.

Dank U, Heer!
Heer Jezus, ik vertrouw op,
laat uw genade spoedig blijken.

Stille overweging!
Onze Vader... Slotgebed.


Laatst bijgewerkt op ( Tuesday 14 April 2009 )
 
< Vorige   Volgende >

© 2019 in de Geest van Gebed
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.