Start arrow Noveen gebeden arrow Noveen gebeden tot andere Heiligen arrow Genadenoveen der negen donderdagen ter ere van de H. Kleine Teresia II
in de Geest van Gebed
 
 
Main Menu
Start
Algemeen
Rozenkrans gebeden
De Bron van het Geluk
Gebeden bibliotheek
Noveen gebeden
Artikelen GvG
Bedevaart impressies
Kalender
Links
Classic Geest van Gebed
^
^
Wie is Online?
Genadenoveen der negen donderdagen ter ere van de H. Kleine Teresia II PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Johfrael   
Tuesday 14 April 2009

Genadenoveen der negen donderdagen ter ere van de H. Kleine Teresia
(tweede versie)

De H. Teresia van het Kind Jezus verwierf een overvloed van genaden in de Karmel.

Negen jaar leefde zij in ‘t klooster, in gebed, offer en liefde, en stierf op een Donderdag (30 september 1897).

Vandaar dat de Donderdag haar wordt toegewijd en dat men de Noveen der negen donderdagen viert, om reden van de negen jaren in ‘t klooster doorgebracht.

Deze noveen is zeer krachtig. Wie geestelijke of tijdelijke gunsten wil bekomen volbreng de Noveen op de negen Donderdagen in voorbereiding tot haar feest (3 october), of in de loop van het jaar.

Men mag deze Noveen ook op negen opeenvolgende dagen doen.


Hemelse Vader, die de Kleine Teresia aan de wereld hebt geschonken om de kinderlijke eenvoud van het Evangelie overal te verkondigen, geef ons de genade, dat wij, door haar voorbeeld voorgelicht, ons in alles met kinderlijk vertrouwen aan uw vaderlijke goedheid overgeven.
Wees gegroet ...

Minnelijke Jezus
, die in de Kleine Teresia de wijsheid van uw Evangelie hebt doen uitschijnen om de dwaasheid van de geest van de wereld te veroordelen, geef ons de genade, dat wij, door uw goddelijk licht bestraald, mogen inzien dat alles ijdelheid is op aarde, behalve God te beminnen en Hem alleen te dienen.
Wees gegroet ...

Heilige Geest,
die in de Kleine Teresia een ware bruid hebt gevonden aan uw barmhartige liefde gans overgeleverd, geef ons de genade, dat wij, door uw goddelijke liefde bezield, aan uw geheime inspraken gewillig geloof geven en uw heiligende werking getrouw volgen.
Wees gegroet ...

Bid voor ons, H. Kleine Teresia.
Opdat we de beloften van Christus waardig worden.


Laten wij bidden,
H. Kleine Teresia van het kind Jezus in wier hart Maria zulk een grote plaats innam, leer ons de Hemelse Moeder met een kinderlijke en betrouwvolle liefde beminnen. Onderwijs ons uw kleine weg der geestelijke kindsheid.
Schenk ons uw geest van gebed en uw deugden : kinderlijke eenvoud, volle overgave aan Gods Wil, grenzeloos betrouwen. Gewaardig door de overvloed van uw verdiensten onze gebeden welgevallig te doen verhoren, door Christus Onze Heer. Amen.
H. Kleine Teresia, bid voor ons !

Cum licentia Supertorum,
Laatst bijgewerkt op ( Tuesday 14 April 2009 )
 
< Vorige   Volgende >

© 2018 in de Geest van Gebed
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.