Start arrow Noveen gebeden arrow Novenen tot Jezus arrow Noveen ter ere van het Heilig Hart V
in de Geest van Gebed
 
 
Main Menu
Start
Algemeen
Rozenkrans gebeden
De Bron van het Geluk
Gebeden bibliotheek
Noveen gebeden
Artikelen GvG
Bedevaart impressies
Kalender
Links
Classic Geest van Gebed
^
^
Wie is Online?
Noveen ter ere van het Heilig Hart V PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Johfrael   
Tuesday 14 April 2009

Noveen ter ere van het Heilig Hart V

opgesteld door de H. Alfonsus

1. O beminnelijk Hart van Jezus, allerzuiverst, allerheiligst Hart, Hart vol liefde, waarin alle volmaaktheden en alle deugden zetelen, Gij zijt de liefde aller harten overwaardig. Ach, mijn Jezus, vernietig in mijn hart alle genegenheid, die het zou beletten U geheel toe te behoren! Ik bemin U, o mijn Jezus, en wil niemand dan U beminnen. - Glorie zijn de Vader, enz.

Zoet Hart van mijn Jezus, laat mij U altijd meer en meer beminnen.

2. O minnend Hart van Jezus, Hart geheel brandend van liefde voor de mensen, ach, hoe is het mogelijk dat zij aan uw tederheid zo slecht beantwoorden, en dat zij niets dan verachting voor U over hebben? Helaas! Ik zelf ben onder het getal der ondankbaren geweest, die U niet willen beminnen. Laat niet toe, dat ik in het vervolg ooit van uw liefde beroofd leef. - Glorie zij de Vader, enz.

Zoet Hart van mijn Jezus, laat mij U altijd meer en meer beminnen.

3. O Hart van Jezus, zo begerig bemind te worden, Hart dat zijn behagen vindt in de liefde welke wij Hetzelf toedragen, om mijn zonden zou ik verdienen voor immer van uw genade beroofd te worden. Maar ik zie dat Gij voortgaat mijn liefde te vragen. Ach, maak dan dat een zondaar, die U veel beledigd heeft, U veel moge beminnen! - Glorie zij de Vader, enz.

Zoet Hart van mijn Jezus, laat mij U altijd meer en meer beminnen.


4. O bedrukt Hart van Jezus, ik verfoei al wat U mishaagt. Geef mij zulk een afschuw voor de zonde, dat ik de kleinste misstappen vrees, alleen omdat ze U mishagen, U die een oneindige liefde waardig zijt. O mijn beminnelijke Zaligmaker, geef mij de genade U immer met vurigheid te herhalen: O, mijn Jezus, schenk mij uw liefde! - Glorie zij de Vader, enz.

Zoet Hart van mijn Jezus, laat mij U altijd meer en meer beminnen.

5. O erbarmend Hart van Jezus, toen ik in uw ongenade leefde, heeft uw goedheid mij verlicht, en mij de vergiffenis aangeboden; zij heeft mij de genade verleend, mijn zonden te bewenen en uw liefde te verlangen. Ach, houd niet op, U over mij te ontfermen! Wat ik voornamelijk van uw barmhartigheid smekend vraag, is mij licht en sterkte te geven, om nooit meer ondankbaar te zijn. - Glorie zij de Vader, enz.

Zoet Hart van mijn Jezus, laat mij U altijd meer en meer beminnen.

6. O milddadig Hart van Jezus, Gij moet voor mij verkrijgen, dat mijn behoeftig hart geheel aan U weze. Van mijzelve, heb ik niets en kan ik niets; ik heb slechts dit hart dat Gij mij geschonken hebt, en met dit hart kan en wil ik U beminnen. O mijn Jezus, geef dan dat uw heilige wil voortaan de enige wet zij van mijn gedachten, van mijn verlangens, van mijn werken, van geheel mijn leven! - Glorie zij de Vader, enz.

Zoet Hart van mijn Jezus, laat mij U altijd meer en meer beminnen.


7. O dankbaar Hart van Jezus, ik heb jegens de schepselen erkentelijkheid weten te tonen, alleen tegenover U ben ik ondankbaar geweest! Beminnelijke Jezus, nu bemin ik U boven alles wat bestaat; ik bemin U meer dan mijzelve, en wil het overige van mijn leven gebruiken om U te beminnen, U alleen, o mijn opperste goed! Doe mij uw heilige wil kennen,; zie, thans ben ik bereid, die met de bijstand van uw genade geheel te volbrengen. - Glorie zij de Vader, enz.

Zoet Hart van mijn Jezus, laat mij U altijd meer en meer beminnen.


8. O misprezen Hart van Jezus, afgrond van barmhartigheid en liefde, ach, dat uw smarten voor mij niet verloren wezen! O mijn Jezus, wees indachtig wat al tranen en bloed Gij te mijner liefde gestort hebt, en schenk mij vergiffenis. Maak dat ik aan mijzelve sterf, om slechts in U te leven, geheel ontvlamd van uw heilige liefde! - Glorie zij de Vader, enz.

Zoet Hart van mijn Jezus, laat mij U altijd meer en meer beminnen

9. O Hart van Jezus, getrouw jegens degenen die Gij tot uw liefde roept, hoe dikwijls heb ik U, na U beloofd te hebben U geheel toe te behoren, toch mijn liefde onttrokken! Ik erken mijn ondankbaarheid, en verfoei ze. Ontsteek in mijn armzalig hart het vuur van die liefde, waarvan Gij voor mij brandt. O Maria, Moeder der schone liefde, help mij Jezus, uw Zoon, te beminnen. - Glorie zijn de Vader, enz.


Zoet Hart van mijn Jezus, laat mij U altijd meer en meer beminnen.

Amen.


Laatst bijgewerkt op ( Tuesday 14 April 2009 )
 
< Vorige   Volgende >

© 2019 in de Geest van Gebed
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.