Start arrow Gebeden bibliotheek arrow Tot God de Zoon (Jezus) arrow Eerste Akte van Toewijding aan Jezus’ Heilig Hart
in de Geest van Gebed
 
 
Main Menu
Start
Algemeen
Rozenkrans gebeden
De Bron van het Geluk
Gebeden bibliotheek
Noveen gebeden
Artikelen GvG
Bedevaart impressies
Kalender
Links
Classic Geest van Gebed
^
^
Wie is Online?
We hebben 3 gasten online
Eerste Akte van Toewijding aan Jezus’ Heilig Hart PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Johfrael   
Sunday 05 April 2009

Eerste Akte van Toewijding aan Jezus’ Heilig Hart

Door de Heilige Margaretha-Maria Alacoque naar het klooster van Moulins gezonden 15 september 1686 (verbonden aan de Heilig-Hart-verering)

“Hij heeft mij beloofd, dat al degenen, die aan Hem zijn toegewijd en opgedragen, nooit verloren zullen gaan.”
H. Margaretha Maria

 

Toewijding 

Ik (naam/namen) geef en wijd U, o Heilig Hart van onze Heer, geheel mijn persoon en mijn leven ; mijn handelen, lasten en lijden, om mij voortaan van niets wat het mijne is te bedienen dan om U, o Heilig Hart, te beminnen, te vereren en te verheerlijken. Ja, dat is mijn onherroepelijk besluit, van geheel aan dit Hart toe te behoren, en alles te doen voor zijn liefde, uit geheel mijn hart verzakend aan alles wat het zou kunnen mishagen. Ik neem U dus, o H. Hart als het enige voorwerp van mijn Liefde, de beschermer van mijn leven, de waarborg van mijn zaligheid, het geneesmiddel voor mijn zwakheid en onstandvastigheid, de hersteller van al de fouten van mijn leven en mijn zekere schuilplaats in het uur van mijn dood. Wees derhalve, o Hart vol goedheid, mijn rechtvaardiging bij God, Uw Vader, en wend de pijlen van zijn billijke gramschap van mij af.

O Hart vol Liefde, ik stel op U al mijn vertrouwen, want ik vrees alles van mijn zwakheid, maar hoop alles van uw goedheid. Vernietig dan in mij alles wat U zou kunnen mishagen of weerstaan en laat uw zuivere liefde zich zo diep in mijn hart inprenten, dat ik U nooit meer kunne vergeten, noch van U gescheiden worden. Ik bezweer U bij al Uw goedheid, dat toch mijn naam in U opgeschreven zij, omdat ik al leef en sterf als Uw getrouwe en in alles onderworpen dienaar.

 

De beloften

Door Onze Heer Jezus Christus gedaan aan de H. Margaretha Maria Alacoque, Zuster van Onze Lieve Vrouw Visitatie ten gunste van de vereerderes van zijn Heilig Hart.

1.       Ik zal hun al de genaden schenken die zij in hun levensstaat nodig hebben.

2.       Ik zal aan hun huisgezinnen de vrede schenken.

3.       Ik zal hen in al hun lijden troosten.

4.       Ik zal hun een veilige schuilplaats zijn in het leven en voorral bij hun dood.

5.       Ik zal overvloedig zegen uitstorten over al hun ondernemingen.

6.       De zondaars zullen in mijn hart de bron en een eindeloze oceaan van barmhartigheid vinden.

7.       De lauwe zielen zullen vurig worden.

8.       De vurige zielen zullen spoedig tot een hoge volmaaktheid komen.

9.       Ik zal de woningen zegenen waar de afbeelding van Mijn Hart zal geplaats en vereerd worden.

10.   Aan hen die aan het heil der zielen werken, zal ik de gave verlenen de meest verstokte harten te treffen.

11.   De personen die deze godsvrucht verspreiden, zullen hun naam in Mijn hart geschreven vinden en deze zal daar nooit uitgewist worden.

De “Grote Belofte”

12.   “Ik beloof U, in de overmatige barmhartigheid van mijn Hart, dat zijn almachtige liefde aan allen, die achtereenvolgens negen eerste Vrijdagen te Communie gaan, de eindgenaden van de Boetvaardigheid zal verlenen; zij zullen niet in mijn ongenade sterven, noch zonder hun Sacramenten te ontvangen; in dat laatste ogenblik zal mijn Hart voor hen een veilige schuilplaats zijn.”

Laatst bijgewerkt op ( Sunday 05 April 2009 )
 
< Vorige   Volgende >

© 2019 in de Geest van Gebed
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.