Start arrow Artikelen GvG arrow Over de Rozenkrans arrow Jaar van de Rozenkrans
in de Geest van Gebed
 
 
Main Menu
Start
Algemeen
Rozenkrans gebeden
De Bron van het Geluk
Gebeden bibliotheek
Noveen gebeden
Artikelen GvG
Bedevaart impressies
Kalender
Links
Classic Geest van Gebed
^
^
Wie is Online?
We hebben 2 gasten online
Jaar van de Rozenkrans PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Johfrael   
Wednesday 14 December 2005
Bron:http://www.katholieknederland.nl/kerkprovincie/persberichten/

Paus proclameert 'Jaar van de Rozenkrans'

Nederlandse bisschoppen reageren verheugd
Utrecht (Nederlandse Kerkprovincie) 16 oktober 2002 – Tijdens de Algemene Audiëntie van 16 oktober heeft paus Johannes Paulus II met onmiddellijke ingang het 'Jaar van de Rozenkrans' uitgeroepen. Bovendien voegt de paus vijf nieuwe geheimen toe aan de bestaande vijftien geheimen van de rozenkrans: de 'Geheimen van het Licht'. Het is voor het eerst sinds de 17de eeuw dat een dergelijke vernieuwing wordt doorgevoerd.


De afkondiging van het Jaar van de Rozenkrans en de vernieuwing van de eeuwen-oude traditie van het rozenkransgebed zijn vastgelegd in de apostolische Brief Rosarium Virginis Mariae (De Rozenkrans van de maagd Maria). De brief wordt gepubliceerd bij gelegenheid van de 24ste verjaardag van de pauskeuze van Johannes Paulus II. Met het Jaar van de Rozenkrans wil de paus aandacht vragen voor deze vorm van gebed, persoonlijk of in het gezin. Johannes Paulus II benadrukt in de apostolische Brief dat hij de bestaande traditie van het rozen-kransgebed niet wil veranderen maar slechts wil voorzien van "een passende moderne toevoeging".

De kern van het rozenkransgebed vormt het reciteren van het 'Weesgegroet' en het 'Onze Vader'. Tijdens het bidden worden kernmomenten uit het leven van Jezus Christus en het christelijk geloof overwogen aan de hand van zogeheten 'geheimen'. Met de toevoeging van vijf evangelische thema's rond het publieke leven van Jezus Christus wil paus Johannes Paulus de christologische dimensie van het rozenkransgebed verdiepen. De nieuwe Geheimen van het Licht zijn: de doop van Jezus in de Jordaan, de openbaring van Jezus op de Bruiloft te Kana, Jezus' aankondiging van het Rijk Gods, de gedaanteverandering op de berg Tabor en tenslotte de instelling van de eucharistie tijdens het Laatste Avondmaal.

Kardinaal Simonis, die zelf dagelijks het rozenkransgebed bidt, reageert verheugd op het pauselijk initiatief. "Het rozenkransgebed is eenvoudig te leren, maar verrast telkens weer door nieuwe dimensies. Met name voor deze vorm van gebed geldt: 'al doende leert men'. De samenhang van het Weesgegroet, het Onze Vader en de geheimen maakt tevens duidelijk dat de vaak als typisch katholiek beschouwde devotie tot Maria, de Moeder van de Heer, ten diepste een evangelische devotie is. Door de christologische verdieping die het gebed nu krijgt, wordt ook de oecumenische dimensie nog eens onderstreept. Bovendien is deze gebedsvorm op een bijzondere wijze sterkend en rustgevend." De kardinaal voelt zich door de apostolische Brief over de rozenkrans uitgedaagd om ook in Nederland opnieuw aandacht te vragen voor het rozenkransgebed. Om de nieuwe geheimen in Nederland te introduceren schrijft Mgr. Hurkmans, bisschop van 's-Hertogenbosch en binnen de Nederlandse Bisschoppenconferentie verantwoordelijk voor de liturgie, een meditatie bij ieder van de nieuwe Geheimen van het Licht.

Het reciteren van gebeden aan de hand van een gebedssnoer is een wereldwijd, bij christenen, hindoes, boeddhisten en moslims bekend gebruik. In het christendom werd het gebruik in de 4de eeuw geïntroduceerd door de gebedspraktijk van de woestijnmonniken. Tot ver in de middeleeuwen baden met name de ongeletterde leden van kloostergemeenschappen 150 Onze Vaders als vervanging voor het bidden van de 150 psalmen. Vanaf de 12de eeuw ontstond daaruit het gebruik om 150 maal het gebed Weesgegroet te bidden; de huidige rozenkrans. Pas in de 15de eeuw is sprake van series geheimen die tijdens het reciterende gebed worden overwogen. De overwinning op de Osmaanse vloot in de zeeslag bij Lepanto op 7 oktober 1571 deed de populariteit voor het rozenkransgebed enorm toenemen. In het begin van de 17de eeuw worden de vaak omvangrijke series geheimen (dan uitgegroeid tot series van 200) teruggebracht tot vijftien geheimen. Daaraan heeft de paus vandaag de Geheimen van het Licht toegevoegd.

Geheimen van het Licht (toegevoegd door paus Johannes Paulus II - te bidden op donderdag):
1. De doop van Jezus in de Jordaan.
2. De openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana.
3. Jezus’ aankondiging van het Rijk Gods.
4. De gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor.
5. Jezus stelt de eucharistie in tijdens het Laatste Avondmaal.

Voor de volledige tekst van de apostolische Brief Rosarium Virginis Mariae zie www.vatican.va
http://vatican.mondosearch.com/cgi-bin/MsmFind.exe?query=rosary&CFGNAME=MssFindEN.cfg

Archieven
Er zijn persberichten beschikbaar uit de jaren 2002, 2001, 2000 en 1999. Alle persberichten die ooit in Katholiek Nederland zijn gepubliceerd zijn opgenomen in het archief van Kerkprovincie.
 
< Vorige   Volgende >

© 2019 in de Geest van Gebed
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.