Start arrow Artikelen GvG arrow Over de Rozenkrans arrow De Rozenkrans bidden
in de Geest van Gebed
 
 
Main Menu
Start
Algemeen
Rozenkrans gebeden
De Bron van het Geluk
Gebeden bibliotheek
Noveen gebeden
Artikelen GvG
Bedevaart impressies
Kalender
Links
Classic Geest van Gebed
^
^
Wie is Online?
We hebben 2 gasten online
De Rozenkrans bidden PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Johfrael   
Wednesday 14 December 2005

De Rozenkrans


De rozenkrans is verdeeld in vijf gedeelten (tientjes), elk gedeelte vertegenwoordigd een geheim of gebeurtenis uit het leven van Jezus, zij worden uitgesproken en overwogen voor elk tientje van de rozenkrans. Deze delen bestaan uit vijf geheimen uit een van de drie hoofdstukken van de rozenkrans, de blijde, de droevige en de glorievolle geheimen, samen vormen zij een geheel van vijftien geheimen of gebeurtenissen. Elk van deze hoofdstukken wordt gebruikt op een daarvoor bepaalde dag.


Het woord Rozenkrans kan worden vertaald als 'Kroon van rozen'.

Onze lieve vrouwe heeft geopenbaard dat elke keer als een Wees gegroet wordt gebeden men haar een mooie roos schenkt en dat elke complete Rozenkrans voor haar een kroon van rozen is.

De roos is de koningin van alle bloemen, de Rozenkrans de roos van alle devoties en daarom de meest belangrijke. De Heilige Rozenkrans is welgenomen een perfect gebed, omdat daarin het verhaal van onze redding wordt geopenbaard.

Met de Rozenkrans mediteren we over de geheimen van blijheid, droefheid en glorie

van Jezus en Maria. Het is een simpel gebed, nederig zoals Maria. Het is een gebed dat wij samen met haar, de Moeder van God kunnen bidden.

Met het Wees gegroet nodigen wij haar uit om voor ons te bidden, hetgeen onze lieve vrouwe altijd honoreert en waarbij zij haar gebed met het onze deelt, daardoor wordt ons gebed nog waardevoller, omdat hetgeen Maria vraagt altijd verkregen wordt. Jezus kan eenvoudig nooit nee zeggen tegen zijn Moeder, waarom en wat zij ook vraagt.

In elke verschijning nodigt de Hemelse Moeder ons uit om de Rozenkrans te bidden als een krachtig wapen tegen het kwaad, om ons zo tot werkelijke vrede te brengen. Met ons gebed verenigd met dat van onze lieve vrouwe kunnen wij de grote gaven ontvangen van inkeer en verandering in ons hart en kunnen wij het boze verdrijven uit ons zelf alsmede het kwaad en gevaar uit de omgeving waarin wij leven!

 

Intenties

Onderstaande intenties zijn geen maatstaf en willen alleen een hulp zijn, een ieder is vrij op deze plaats zijn of haar eigen intenties of gebeden in te vullen, al naar gelang hetgeen in Uw hart leeft.

 

Voor de zieken...

God, wij bidden U voor de zieken, invaliden en anderszins gehandicapten, thuis en in de verpleegtehuizen, wij vragen voor hen Uw zegen en het geduld dat zij nodig hebben, wachtend op de dag dat U hen genezen zal.

Wij bidden U ook voor de mensen die hen verzorgen, dat zij van U de kracht en de moed mogen verkrijgen om door te kunnen gaan, ondanks de vaak hopeloos lijkende taak die ook hen onverwacht te beurt is gevallen, maar die zij liefdevol hebben aanvaard. Amen.

 

Voor de verslaafden...

Heer, wij willen alle verslaafden bij U brengen, mensen die soms door zwakheid, maar vaak ook door enorme moeilijkheden geplaagd hun heil hebben gezocht in drank, drugs of andere vormen van verslaving.

Wij bidden U: Help hen tot inkeer te komen en geef hen de kracht om te kunnen breken met de gevaren van de altijd tot hun verderf en meestal dodelijke middelen waaraan zij zich hebben blootgesteld. Amen.

 

Bekering en verzoening...

God, wij bidden U voor de bekering van het rijke, materialistische westen, maar ook voor hen die gebukt gaan onder de zware lasten van onderdrukking, armoede, honger en geweld. Schenk ons allen het vertrouwen in U, maar ook in elkaar en maak ons van harte bereid om alles met elkaar te delen en te dragen, de welvaart, maar ook de armoede en wanhoop van onze broeders en zusters in die landen waar geen hoop meer lijkt te zijn. Amen.

 

Eenheid onder de kerken...

Heer, help ons om eenheid te verkrijgen onder de vele kerken over de aarde verdeeld, wil ons bijstaan in onze pogingen om ons te verzoenen met hen die weleenswaar op een andere wijze, maar desondanks hetzelfde geloof belijden in U, God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

Tegen racisme en onderdrukking...

 God, door de vreemdelingen in ons midden worden wij verrijkt, laat dat de toon zetten voor onze omgang met hen, maak ons waakzaam en weerbaar tegenover het gif van het racisme en de weerzin tegen wie anders zijn. Geef ons een open oog voor de wantoestanden in de samenleving die mensen zo beknellen en verwarren dat vreemdelingenhaat een bodem vindt. Amen.

 

Oorlog en vrede...

God, gedenk toch al die plekken op aarde die brandhaarden zijn van oorlog, misdaad, geweld en onrecht en de velen die daar het slachtoffer van zijn. Allen die op de vlucht zijn geslagen, of van huis en haard verdreven werden, de gewonden en de stervenden, de mensen die, vaak ten onrechte gevangen zitten. Zij die martelingen ondergaan en vernederd of verkracht worden, allen die dagelijks in zorg en angst moeten leven, voorgoed gewond door gruwelijke ervaringen. Amen.

 

Uw eigen persoonlijke intenties...

(Door u zelf in te vullen)

 

Bron: http://home.kabelfoon.nl/~uncle/religion/rosmainnl.html

Laatst bijgewerkt op ( Saturday 09 May 2009 )
 
< Vorige   Volgende >

© 2019 in de Geest van Gebed
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.