Start arrow Bedevaart impressies arrow Parijs, Frankrijk
in de Geest van Gebed
 
 
Main Menu
Start
Algemeen
Rozenkrans gebeden
De Bron van het Geluk
Gebeden bibliotheek
Noveen gebeden
Artikelen GvG
Bedevaart impressies
Kalender
Links
Classic Geest van Gebed
^
^
Wie is Online?
We hebben 3 gasten online
Parijs, Frankrijk PDF Afdrukken E-mail
Artikel index
Parijs, Frankrijk
Pagina 2
Pagina 3
Tegen middernacht zei het kind me: "Daar is de Heilige Maagd!". "Ik hoorde een geluid als het geritsel van een zijden japon. Een zeer mooie dame ging zitten op de zetel van de Directeur.
Het kind zegt opnieuw met een forse stem: "Daar is de Heilige Maagd". "In één sprong was ik toen bij haar, aan haar voeten op de treden van het altaar, met mijn handen op haar knieën. Ik weet niet hoe lang ik er gebleven ben; er is een ogenblik voorbij gegaan, het aangenaamste van mijn leven. De Heilige Maagd zei me hoe ik mij moest gedragen tegenover mijn Directeur, en zij vertrouwde mij dingen toe..."
Van die dingen, later bekend gemaakt, volgt hier een uittreksel uit het verhaal dat zij eigenhandig geschreven heeft in 1876, enkele maanden voor haar dood.

"De goede God, mijn kind, wil U met een zending belasten. Dat zal veel moeilijkheden met zich meebrengen, maar U zult die te boven komen, eraan denkend dat U het doet voor de eer van God. U zult tegenspraak ondervinden, maar U zult de nodige genade krijgen, vrees niet. U zult zekere dingen zien, geef daar rekenschap van, U zult geinspireerd worden tijdens uw meditaties." "De tijden zijn slecht. Ongelukken zullen Frankrijk overvallen, de troon zal omver geworpen worden... heel de wereld zal in beroering zijn door ongelukken van allerlei soort....."
Maar: "Kom aan de voet van dit altaar. daar zullen de genaden uitgestort worden over de personen die er om vragen met vertrouwen en vurigheid. Zij zullen uitgestort worden zowel over de groten als over de kleinen".
Ik weet niet hoeveel tijd er voorbij ging, zou Catharina zeggen.
"De Maagd verdween als een licht dat uitgaat".
 
 
 beeld.jpg
Van de verschijning is een beeld gemaakt. Zuster Catharina rust nu nog in een glazen tombe onder het beeld.
 
 

Verschijning van 27 november 1830.
"God wil U een zending geven.." had de Maagd aan Catharina gezegd. Pas op 27 november kreeg zij daarvan de onthulling.
"Het was zaterdag vóór de eerste zondag van de advent, 's avonds om half zes. Terwijl het heel stil was, men had juist het punt van de mediatie voorgelezen, leek het me dat ik iets hoorde aan de kant van de tribune; ik keek die kant uit en zag de Heilige Maagd. Zij stond daar, ze had een wit zijden kleed aan, de voeten steunden op een bol, waar ik maar de helft van zag; in haar handen opgeheven ter hoogte van haar borst, hield zij, op een heel gemnakkelijke manier, een aardbol, de ogen waren naar de hemel gericht... zoals zij er uitzag, ging alle schoonheid te boven, ik zou het niet kunen beschrijven."

"En toen plotseling, merkte ik ringen aan haar vingers, bedekt met edelstenen, grote en kleine, die stralen uitschoten, de ene mooier dan de andere... Op dat ogenblik dat ik met bewondering naar haar opkeek richtte de Maagd de ogen op mij, een innerlijke stem sprak tot mij:"
"Deze aardbol die U ziet, stelt de hele wereld voor, in het bijzonder Frankrijk en iedere persoon apart."
"Hier kan ik niet weergeven wat ik heb ontdekt en gezien, de schoonheid en de schittering van de stralen, zo mooi!..." De stem zei nog:
"Dit is het symbool van de genaden die ik uitstort over de personen die ze mij vragen".
"Op dat moment, of ik er was, of ik er niet was, ik weet het niet... Er vormde zich een tableau rondom de Heilige Maagd, een beetje ovaal waarop deze woorden in gouden letters waren geschreven:

 

 
< Vorige

© 2019 in de Geest van Gebed
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.