Start arrow Gebeden bibliotheek arrow Algemene gebeden arrow Korte aanroepingen/Schietgebeden
in de Geest van Gebed
 
 
Main Menu
Start
Algemeen
Rozenkrans gebeden
De Bron van het Geluk
Gebeden bibliotheek
Noveen gebeden
Artikelen GvG
Bedevaart impressies
Kalender
Links
Classic Geest van Gebed
^
^
Wie is Online?
We hebben 6 gasten online
Korte aanroepingen/Schietgebeden PDF Afdrukken E-mail

- Mijn Heer en mijn God.
- Mijn God en mijn al.
- Mijn God, ik geloof in U, omdat Gij de waarheid zelf zijt.
- Mijn God, ik hoop op U, omdat Gij oneindig goed zijt.
- Mijn God, ik bemin U, omdat Gij oneindig beminnenswaardig zijt,
  en ik bemin mijn naaste als mijzelf.
- Heer, uw wil geschiede. (Mt 6, 10)
- Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. (Lk. 23, 46)
- Laat ons Heer, uw barmhartigheid zien en geef ons uw heil. (Psalm 84, 8)
- U bent toch in ons midden, Heer God. Wij dragen uw Naam, wij behoren U
  toe. Laat ons niet alleen! (Jer. 14, 9)
- Laat uw genade spoedig blijken, want ik vertrouw op U. Toon mij de weg,
  die ik moet nemen, op U richt ik mijn leven. (Psalm 71,1)
- Heer luister en ontferm U over mij, mijn God, sta mij ter zijde met uw hulp.
  (Psalm 20, 11)
- Vertrouwvol leg ik mijn geest in uw handen, Gij zult mij beschermen,
  getrouwe God. (Psalm 31, 6)
- God, kom mij te hulp; Heer, haast U mij te helpen. (Psalm 70, 2)
- Schep in mij een zuiver hart, mijn God, geef mij weer een vastberaden geest.
  (Psalm 51, 12)
- Leer mij hoe ik uw wil volbrengen moet, want Gij zijt toch mijn God.
  (Ps. 143, 10)
- Ik geloof, Heer, kom mijn ongeloof te hulp. (Mk. 9, 24)
- Heer, geef ons meer geloof. (Lk 17, 5)
- God, wees mij, zondaar, genadig! (Lk. 18, 13)
- Wij aanbidden U, Christus, en loven U, omdat Gij door uw Kruis de wereld
  verlost hebt.
- Geloofd zij Jezus Christus in het allerheiligst Sacrament des Altaars.
- Geloofd, aanbeden, bemind en bedankt zij Jezus' eucharistisch Hart,
  altijd en in alle tabernakelen ter wereld tot aan het einde der tijden.
- Heer Jezus, wij kunnen niet steunen op eigen verdiensten, kom ons daarom
  met uw genade te hulp.
- Alles voor U, allerheiligst Hart van Jezus!
- Mijn Jezus, barmhartigheid!
- Hart van Jezus, ik vertrouw op U.
- Jezus, Koning van liefde, ik vertrouw op uw barmhartige goedheid.
- Hart van Liefde, op U stel ik al mijn vertrouwen. Alles vrees ik van mijn
  zwakheid, maar alles verhoop ik van uw goedheid.
- Hart van Jezus, brandend van liefde tot ons, ontvlam ons hart van liefde tot U.
- Jezus, zachtmoedig en nederig van Hart, maak ons hart gelijkvormig aan
  uw Hart.
- Hart van Jezus, geef dat ik U steeds meer en meer bemin!
- Hart van Jezus in doodsstrijd, ontferm U over de stervenden.
- Jezus, Maria, Jozef, sta mij bij in de doodsstrijd.
- Heilige Maria, bid voor ons! Onbevlekt Hart van Maria, wees mijn heil.
- Medelijdend Hart van Maria, bid voor de bedrukten.
- Heilige Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht
  tot U nemen.
- Met uw Kind ons zo genegen, geef, Maria, ons uw zegen.
- Jezus, Maria en Jozef ik bemin U, red de zielen.

 
< Vorige   Volgende >

© 2019 in de Geest van Gebed
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.